Echo's

Echo's

Je kunt bij ons terecht voor echoscopisch onderzoek, zoals termijn- en groeiecho’s en voor prenatale screening. Dit laatste bestaat uit de nekplooimeting behorend bij de combinatietest en uit het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) rondom de 20ste week van de zwangerschap. Voor verdere informatie zie prenatale onderzoeken.

1e trimester (week 1 t/m 13): vroege echo en termijnecho

In het begin van louw zwangerschap krijg je 2 echo’s:

  1. Vroege echo:
    De eerste echo krijg je rond de 8 weken zwangerschap. Deze echo is bedoeld om te kijken of er een intacte (eenling) zwangerschap is, of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of er hartactie aanwezig is. Deze echo is inwendig (via de vagina).
  2. Termijnecho
    Tussen de 10-12 weken zwangerschap krijg je een termijnecho. De termijnecho vertelt wat de uitgerekende datum is. Daarnaast kijken we of er sprake is van een eenling – of meerlingzwangerschap en uiteraard of er hartactie aanwezig is.

2e trimester (week 14 t/m 27): twintig weken echo

Bij CuraVita kun je een twintig weken echo uit laten voeren. De 20-wekenecho wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind en naar de ontwikkeling van de organen. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en naar de ligging van de placenta.

3e trimester (week 28 tot einde zwangerschap): de groeiecho

Bij CuraVita krijg je standaard een groeiecho bij 30-32 weken zwangerschap. Hierbij wordt de groei van je baby bepaald aan de hand van metingen van het hoofd, de buik en het bot in het bovenbeen. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta.