Echo's

Echo's

Je kunt bij ons terecht voor echoscopisch onderzoek, zoals termijn- en groeiecho’s en voor prenatale screening. Dit laatste bestaat uit de nekplooimeting behorend bij de combinatietest en uit het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) rondom de 20ste week van de zwangerschap. Voor verdere informatie zie prenatale onderzoeken.

1e trimester (week 1 t/m 13): vroege echo en termijnecho

In het begin van louw zwangerschap krijg je 2 echo’s:

  1. Vroege echo:
    De eerste echo krijg je rond de 8 weken zwangerschap. Deze echo is bedoeld om te kijken of er een intacte (eenling) zwangerschap is, of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of er hartactie aanwezig is. Deze echo is inwendig (via de vagina).
  2. Termijnecho
    Tussen de 10-12 weken zwangerschap krijg je een termijnecho. De termijnecho vertelt wat de uitgerekende datum is. Daarnaast kijken we of er sprake is van een eenling – of meerlingzwangerschap en uiteraard of er hartactie aanwezig is.

2e trimester (week 14 t/m 27): twintig weken echo

Bij CuraVita kun je een twintig weken echo uit laten voeren. De echo vindt plaats tussen de 18 en 21 weken zwangerschap. De 20-wekenecho wordt ook wel het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) genoemd. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind en naar de ontwikkeling van de organen. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en naar de ligging van de placenta.

Belangrijk
De 20-weken-echo is een veel uitgebreidere echo dan voorgaand genoemde echo’s. Het is een medisch screeningsonderzoek die, afhankelijk van de ligging van het kind, 40-50 minuten in beslag kan nemen. Omdat deze echo veel concentratie vraagt van de echoscopiste is het volgende van belang:
• Neem geen kinderen mee tijdens het onderzoek.
• Neem maximaal 2 andere personen mee.
• Er mogen geen foto’s of video’s gemaakt worden tijdens het onderzoek. Je krijgt na afloop foto’s mee.
• Je wordt verzocht een eventuele navelpiercing vooraf uit te doen – het echo apparaat beschadigt hiervan.

Het is belangrijk om te realiseren dat niet alle afwijkingen met de echo op te sporen zijn en er ook afwijkingen niet gezien kunnen worden door de beperkingen van het echoscopisch onderzoek. Mocht er bij de 20-weken-echo een vermoeden bestaan op een afwijking, dan word je doorverwezen naar het Erasmus Medisch Centrum voor vervolgonderzoek. Hierbij kan ook blijken dat er niets aan de hand is met het kind.


3e trimester (week 28 tot einde zwangerschap): de groeiecho

Bij CuraVita krijg je op medische indicatie een groeiecho bij 30-32 weken zwangerschap. Hierbij wordt de groei van je baby bepaald aan de hand van metingen van het hoofd, de buik en het bot in het bovenbeen. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid vruchtwater en de ligging van de placenta.

Download hier de brochure over echo's tijdens de zwangerschap.