Klachten

Als team stellen wij kwalitatieve goede zorg aan de cliënt, partner en baby centraal. We doen ons uiterste best voor. Toch kan het voorkomen dat de dingen niet zijn gelopen zoals je had verwacht. We vinden het prettig als je ons laat weten wanneer er dingen onterecht of onjuist gebeurd zijn of als je ontevreden bent over de gegeven zorg. Hierdoor kunnen wij onze zorg verbeteren. De beste manier is om een gesprek aan te gaan met de betrokken zorgverlener. Dit werkt vaak verhelderend en kan veel van de onvrede wegnemen.

Mocht je na dit gesprek toch een klacht willen indienen, dan kan dit via de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie is te vinden in onze folder. Wil je een klacht over een verloskundige niet bespreken met haarzelf of de klachtenfunctionaris, dan is het mogelijk een klacht te bespreken met het KNOV.