U bevindt zich hier:Home»Overige Pagina's»Nieuws»Coöperatie geboortezorg Zuid aan Zee en CZ kom…

Coöperatie geboortezorg Zuid aan Zee en CZ komen tot overeenkomst over integraal tarief

Coöperatie geboortezorg Zuid aan Zee en zorgverzekeraar CZ zijn tot een overeenkomst gekomen over de financiering van de geboortezorg in de regio Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland. Hiermee zijn er heldere afspraken over de financiering door CZ van alle zorg die de coöperatie aan moeder en (ongeboren) kind verleent. Alle zorghandelingen, van verloskundige zorg en medisch-specialistische zorg tot kraamzorg, vallen onder het overeengekomen integrale tarief.

Het bestuur van de coöperatie is trots: ´Na de oprichting van onze coöperatie Zuid aan Zee is dit een volgende mijlpaal in onze samenwerking. Het doel van integrale geboortezorg is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en dan met name het terugdringen van sterfte onder baby’s. In dit proces staat de zwangere centraal en richten de drie partijen, verloskundige, gynaecoloog en kraamverzorgende, de zorg in om de zwangere heen. Door nu ook de financiering gezamenlijk te regelen, krijgt de samenwerking tussen deze zorgverleners onderling én met de zorg-verzekeraar een extra impuls. Nu de financiering ook goed in orde is, kunnen we verder aan de slag om de geboortezorg in onze regio kwalitatief gezien op een nog hoger niveau te brengen. En dat is een fijn gevoel.´

Wat is een integraal tarief?
Sinds 1 januari 2017 is het voor zorgverzekeraars mogelijk om integrale geboortezorg bij 1 partij in te kopen. Vóór deze periode werd per aanbieder - verloskundige, kraamzorg, ziekenhuis - aparte afspraken gemaakt. De overeenkomst tussen coöperatie Zuid aan Zee en CZ betekent dat een ´vaste prijs´ is afgesproken voor zorg aan een zwangere. Hierbinnen valt álle zorg die de zwangere krijgt, vanaf de eerste afspraak bij de verloskundige tot eventuele medische zorg door de gynaecoloog, de bevalling en de kraamzorg. Hierbij maakt het niet uit welk lid van de coöperatie deze zorg levert.

Coöperatie Zuid aan Zee
Coöperatie Zuid aan Zee, opgericht in november 2016, is een zelfstandig samenwerkings-verband tussen verloskundigenpraktijken Een nieuw begin, verloskundigenpraktijk Brielle & Westvoorne, verloskundigenpraktijk Hellevoetsluis en verloskundigenpraktijk Schouwen-Duiveland en kraamzorgorganisaties RST zorgverleners, Kraamzorg De Eilanden, kraam-centrum DAT en Dé Provinciale Kraamzorg en verloskundig centrum CuraVita, waarin verloskundigen en gynaecologen van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis samenwerken. Door te werken volgens dezelfde regels, nauwer samen te werken en te zorgen voor goede onderlinge informatie wordt een hoge kwaliteit van zorg aan moeder en (ongeboren) kind gegarandeerd.

Wat is integrale geboortezorg?
De geboortezorg in Nederland is opgedeeld in 79 regio’s. Per 1 januari 2017 is het mogelijk om, vrijwillig, als regio te kiezen voor integrale geboortezorg. Dat wil zeggen dat de organisaties die binnen de regio betrokken zijn aan de zorgverlening aan moeder en (ongeboren) kind, samen afspraken maken over de manier waarop deze zorg gegeven én gefinancierd wordt. Meestal worden deze afspraken gemaakt tussen verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen. Het belangrijkste streven van integrale geboortezorg is om babysterfte terug te dringen door betere informatieoverdracht tussen zorgverleners, en een betere en hogere kwaliteit van zorgverlening.

Deel dit nieuwsbericht