Beroepsgeheim

Beroepsgeheim

Onze zorgverleners hebben een beroepsgeheim. Dit is vastgelegd in de wet BIG artikel 88. Gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn allemaal BIG-geregistreerd. De zorgverleners hebben de plicht te zwijgen over alles wat hem of haar bekend is rondom de behandeling. Op het moment dat je het centrum binnenkomt voor zorg ga je een behandelingsovereenkomst aan. Er mag informatie gegeven worden aan degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze behandelingsovereenkomst. Voor het overdragen van informatie aan derden (zoals huisarts, consultatiebureau, kinderarts, kraamzorg ect.) is (veronderstelde-, mondelinge- met aantekening in dossier, schriftelijke-) toestemming vereist. De zwijgplicht wordt opgeheven als:

  • jijzelf toestemming geeft
  • de wet dit verplicht
  • de zorgverlener informatie heeft over jouzelf en die informatie vanwege beroepsgeheim niet mag delen, maar waardoor een ander zwaarwegend belang (bijvoorbeeld welzijn van de baby) in gevaar komt.