Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over het coronavirus. (update 24 januari 2021)

Als je zwanger bent, maak je je misschien extra zorgen over het coronavirus. Hierbij een aantal antwoorden op veel gestelde vragen. 

Ben ik besmet met het coronavirus?
Kijk op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Hier kun je zien of er een reden is om je te laten
testen op het coronavirus. Bel met je huisarts bij twijfel. Je kunt dan bespreken of je zich
moet laten testen of niet.
Ga je naar de verloskundige of gynaecoloog en denk je misschien besmet te zijn met
het coronavirus? Bel dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat je er heen
gaat.

Verloopt een infectie met Covid-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met Covid-19. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een Covid-19 infectie bij een zwangere wel ernstiger kan verlopen dan bij een vrouw die niet zwanger is.

Kan de ongeboren baby geinfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bij de bevalling?
Tot nu toe is er slechts in sporadische gevallen een directe overdracht (verticale transmissie) van het Covid-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling, zonder ernstige gevolgen voor de baby.
Besmetting van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie) is zeker wel mogelijk.

Kan ik een miskraam krijgen van Covid-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met Covid-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met het coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak
met de verloskundige of gynaecoloog door?
Bel met je verloskundige of gynaecoloog om te vragen wat je nu het beste kunt doen.

Ik heb nu een infectie met het coronavirus, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies. Wel kan in overleg met de verloskundige besloten worden om poliklinisch te bevallen.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het coronavirus heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. Covid-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met Covid-19 zonder veel of in het geheel geen symptomen, geen medische indicatie. Wel is er een medische indicatie na een ernstige infectie, waarvoor een opname nodig is geweest. Dan worden er ook  groei-echo’s in de loop van de zwangerschap gemaakt.